Books

by Henrik de Gyor (released September 30, 2018)

by Henrik de Gyor (released August 11, 2017)

By Henrik de Gyor and Greg Parker (released January 29, 2017)

by Henrik de Gyor (released November 25, 2016)

by Henrik de Gyor (released October 21, 2016)

by Elizabeth Keathley with contributions by Henrik de Gyor and Ralph Windsor (released December 24, 2015)

by Henrik de Gyor (released August 31, 2013; funded through Kickstarter)